GALA TINERETULUI DIN ROMANIA

Având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și ca urmare a măsurilor de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19, Gala Tineretului din România nu mai poate fi organizată în Municipiul Constanța. În această situație, evenimentul se va desfășura în format online, de îndată ce situația ne va permite.

Vă reamintim că termenul limită pentru înscrierea proiectelor în competiție este 1 noiembrie 2021, ora 23.59.

Fiind unul dintre cele mai importante evenimente de tineret, prin care sunt evidențiate și recunoscute rezultatele importante ale celor implicați în proiectele și inițiativele cu și pentru tineri de la nivel național, Gala Tineretului din România este găzduită anual de către orașul desemnat ”Capitala Tineretului din România” și reunește actori sociali, ai vieții culturale, economice, educaționale și din domeniul sănătății.

Anul acesta vom fi ”Mai puternici, împreună!”.

În cadrul evenimentului festiv din acest an vor fi premiate proiectele dedicate tineretului și implementate de către organizații neguvernamentale de și pentru tineret, instituții publice, grupuri informale, în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021, care se încadrează în următoarele secțiuni:

 • Antreprenoriat, muncă și angajabilitate
 • Cultură
 • Implicare civică, voluntariat, mediu
 • Incluziune socială
 • Învățare non-formală
 • Sănătate
 • Sport

 

Vor fi acordate și două premii speciale, pentru următoarele categorii:

 • Junior ONG – cel mai bun proiect derulat de o organizație neguvernamentală, înființată în ultimii doi ani
 • Premiu de popularitate – proiectului care va obține cele mai multe voturi în perioada 12 – 15 noiembrie

Activitatea de tineret și studențească desfășurată de către  direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei nu va fi, de asemenea, trecută cu vederea și va fi recompensată în cadrul unor secțiuni specifice:

 • Cel mai bun proiect de tineret derulat de către un Centru de tineret din cadrul

Direcției Județeane pentru Sport și Tineret

 • Cel mai bun proiect de tineret derulat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret/ Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București
 • Cel mai bun proiect studențesc derulat de către Casa de Cultură a Studenților respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei

Candidaturile depuse, în perioada  07 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021, vor fi evaluate și punctate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în Regulamentul Galei Tineretului.

Juriul este format din reprezentanți ai structurilor guvernamentale și neguvernamentale, cu expertiză în domeniile pentru care se acordă premiile.

Detaliile legate de înscrierea proiectelor în competiție pot fi consultate pe site-urile www.galatineretului.ro, www.mts.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/galatineret

 

 

 

Link  Formular înscriere ONG, instituții publice, grupuri informale, companii/ Formular înscriere DJST, DSTMB, CCS, CCSS Tei

https://www.galatineretului.ro/inscriere/

 

Link Regulament GalaTineretului 2021- ONG, instituții publice, grupuri informale, companii

https://www.galatineretului.ro/regulament-ong-institutii-publice-etc-2021/

 

Link  Regulament Gala Tineretetului 2021 – DJST, DSTMB, CCS, CCSS Tei

https://www.galatineretului.ro/regulament-djst-dstmb-ccs-ccss-tei-2021/

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a șaptea ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Gala Tineretului din România va avea loc în data de 20 noiembrie 2021, la Constanța.

Gala din acest an are în centru conceptul: ”Mai puternici împreună!”

La eveniment se pot înscrie Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Casele de Cultură ale Studenților, Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei care au derulat proiecte cu impact pentru tineri/ studenți.

Calendar de desfășurare

 • 07 octombrie – 01 noiembrie 2021: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 04 -10 noiembrie 2021: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 12 noiembrie 2021 – publicarea finaliștilor pe site-ul galatineretului.ro/ www.mts.ro-

facebook.com/galatineret;

 • 20 noiembrie 2021, ora 18.30: Gala Tineretului din România – premierea câștigătorilor.

Candidaturile depuse după data de 01 noiembrie 2021, ora 23.59 nu vor intra în competiție.

Specificăm faptul că reprezentanți ai Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Caselor de Cultură ale Studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data de 20 noiembrie 2021 de la Constanța. MTS asigură costurile legate de cazare și masă, DJST/DSTMB/ CCS/CCSS Tei vor suporta cheltuielile de transport.

Condiții de participare

Pentru înscrierea în concurs, DJST/ DSTMB/ CCS/ CCSS Tei trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa galatineretului@mts.ro, încadrându-se în termenul limită de 01 noiembrie 2021, ora 23.59, după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere adresat DJST/DSTM/CCS/CCSS Tei va fi completat pe site-ul galatineretului.ro/înscriere;
 2. b) maximum 4 fotografii din cadrul proiectului de tineret/studențesc (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Formularele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în prezentul Regulament.

Criterii de eligibilitate

 • Candidatul trebuie să fie DJST/ DSTMB/ CCS/ CCSS Tei, care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Proiectul de tineret/ studențesc propus spre jurizare trebuie să fie implementat/ desfășurat în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021.
 • Proiectul de tineret/ studențesc propus spre jurizare trebuie să fie proiect propriu/ propriu în parteneriat al aplicantului.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul de tineret/ studențesc nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultate și impact).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de membrii juriului.

Premiile acordate la secțiunea DJST/DSTMB/CCS/CCSS Tei vor fi alocate din bugetul aferent anului 2022, astfel:

 1. Centre de tineret, din bugetul Programului de centre de tineret

Locul I = 20.000 lei; Locul II = 10.000 lei, Locul III = 5.000 lei

 1. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret/ Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului

București din bugetul Programului de susținere a activității de tineret

Locul I = 30.000 lei; Locul II = 20.000 lei, Locul III = 10.000 lei

 1. Casa de Cultură a Studenților din bugetul Programului pentru dezvoltarea și diversificarea

ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți

Locul I = 30.000 lei; Locul II = 20.000 lei, Locul III = 10.000 lei

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a șaptea ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Gala Tineretului din România va avea loc în data de 20 noiembrie 2021, la Constanța.

Gala din acest an are în centru conceptul: ”Mai puternici împreună!”

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desfășurare

 • 07 octombrie – 01 noiembrie 2021: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 04 -10 noiembrie 2021: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 12 noiembrie 2021 – publicarea finaliștilor pe site-ul galatineretului.ro/ www.mts.ro-

facebook.com/galatineret;

 • 20 noiembrie 2021, ora 18.30: Gala Tineretului din România – premierea câștigătorilor.

Candidaturile depuse după data de 01 noiembrie 2021, ora 23.59 nu vor intra în competiție.

Finaliștii vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data 20 noiembrie 2021, de la Constanța. MTS asigură finaliștilor (pentru maximum 2 persoane/ organizație, grup informal, instituție) costurile legate de cazare, masă și transport.

Secțiunile în cadrul cărora vor fi premiate în anul 2021[1] proiectele și inițiativele de tineret

 • Antreprenoriat, muncă și angajabilitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat, proiectele în care învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă și proiectele care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare. 

 • Cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale și interculturale. 

 • Implicare civică, voluntariat, mediu

Această secțiune vizează:

– proiecte în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații neguvernamentale, pe teme de interes pentru tineret și/sau de implicare civică a tinerilor;

– proiecte în care tinerii sunt implicați în activități de voluntariat;

– proiecte care promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu etc.

 • Incluziune socială

Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate, pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.

 • Învățare nonformală

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.

 • Sănătate

Această secțiune vizează proiectele de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependențe, de acțiuni concrete de ajutor/ ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli, serviciile de consiliere pentru tinerii afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenirea răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

 • Sport

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari etc.

 

Condiții de participare

Pentru înscrierea proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa galatineretului@mts.ro, încadrându-se în termenul limită de 01 noiembrie 2021, ora 23.59, după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere va fi completat pe site-ul galatineretului.ro/înscriere;
 2. b) 4 fotografii din cadrul proiectului (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Formularele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în Regulamentul Galei Tineretului.

 

 

Criterii de eligibilitate

 • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Sediul candidatului trebuie să fie în România.
 • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021, cu mențiunea ca la data depunerii cadidaturii, acesta să fie finalizat.
 • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate candida la maximum două secțiuni.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultate și impact).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de membrii juriului.

În perioada 12 – 15 noiembrie 2021, pe site-ul galatineretului.ro se va putea vota online proiectul favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de popularitate.

Proiectele câștigătoare vor fi premiate astfel:

Locul I   – laptop

Locul II – imprimantă portabilă

Locul III – tabletă

Premii speciale (cel mai tânăr ONG, premiu de popularitate) – Memorie externă SSD

 

[1] Descrierile secțiunilor sunt pur orientative, nu se dorește a fi limitative.